Veri İmha

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work

Sayısal Verileri Güvenli Olarak İmha Etme Gerekliliği

Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında gizli tutması gereken önemli bilgilerde içeren (kişisel veriler, özel nitelikli hassas veriler, personel bilgileri, kurum politikaları, AR-GE çalışmaları, kredi kartı numaraları, finansal kayıtlar, vb.) veriler günümüzde bilgisayarlar, sunucu ve depolama ünitelerinde sayısal olarak saklanmaktadır.

Sayısal verilerin tehditlere karşı korunması, saklanması ve yedeklenmesine verilen önem, verilerin silinmesi ve yok edilmesi konusunda çoğu kez gösterilmemektedir.

Bilindiği gibi, saklanmasına gerek kalmayan verilerin standart silme komutları kullanılarak silinmesi yeterli değildir. Bu verilerin güvenli ve kalıcıbir biçimde imha edilmesi gereklidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde de belirtilmiş ve ilgili yönetmelik ile kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olarak; kişisel verilerin yok edilmesi ise kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla veri sorumlusunun gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Kişisel verilerin yok edilmesi için verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilmeli ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılmalıdır.

Verilerin güvenli ve kalıcı olarak silinmesi ve yok edilmesi için gerekli araçlar kullanılmadığında, kurumlar için çok önemli verilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi riski oluşmaktadır. Telafisi mümkün olmayan zaman, para ve en önemlisi itibar kayıpları meydana gelebilmektedir. Güvenli veri imha etmek için standartlara uygun olarak doğrulama yapabilecek güvenli veri imha donanımlarını kullanmak, risk almadan güvenli biçimde veri imha etmek için en iyi yöntemdir.

Sayısal Verileri Güvenli Olarak İmha Etme Yöntemleri

Gerekli görülen güvenlik seviyesine bağlı olarak sayısal verilerin imhası üç farklı şekilde yapılmaktadır. B&B , sektördeki tecrübesi ve geniş ürün portföyü ile her ihtiyaca uygun çözümleri sunabilmektedir.

  • Wipe (Güvenli Veri Silme - Üzerine Yazma Yöntemi)
  • Degauss İşlemi (Manyetik İzleri Bozma / De-Manyetize Etme Yöntemi)
  • Fiziksel Olarak Parçama (Fiziksel Yok Etme Yöntemi)