Bilgi Güvenliği Farkındalık Hizmetleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin başında çalışanların güvenlik konusundaki farkındalık eksikliği gelmektedir. Dünyaca ünlü bilişim firmalarının son yıllarda yaşadığı bilgi güvenliği ihlal olayları detaylıca incelendiğinde sorunun ana kaynağının çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarının eksikliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışanların farkındalık seviyelerinin arttırılmasında en önemli maddelerden biri düzenli olarak eğitim verilmesi ve eğitimler sonrası farkındalık senaryolarını içeren saldırı simülasyonlarının gerçekleştirilmesidir.

B&B Danışmanlık Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi, teorik ve pratiği bir araya getirerek katılımcıların sıkılmadan bir günü geçirmesini sağlayacak bir içeriği ve işleyişe sahiptir. Güncel saldırı yöntemleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin senaryolar eşliğinde anlatıldığı eğitim sonrası gerçekleştirilecek farkındalık seviyesindeki artışı da somut olarak görülecektir.

image
image

Bilgi güvenliği programı, kuruluşta çalışanların rollerini ve uygun olduğu durumda kuruluşun yüklenicilerden beklediği farkındalığı dikkate alarak planlanmalıdır. Farkındalık programı faaliyetleri zaman içerisinde tercihen düzenli şekilde planlanmalıdır, böylece faaliyetler tekrarlanır ve yeni çalışanlar ve yükleniciler kapsanır.

  • Eğitim Hedefi Nedir?

    Bilgi güvenliği farkındalık programı, çalışanların ve ilgili olduklarında yüklenicilerin bilgi güvenliği sorumlulukları ve bu sorumlulukları yerine getirme yöntemlerinin farkında olmalarını hedefler.

  • Bilgi Güvenliği Eğitim ve Öğretimi Hangi Hususları Kapsamalı ?

    Kuruluş genelinde yönetimin bilgi güvenliğine bağlılığının belirtilmesi,Politikalar, standardlar, yasalar, düzenlemeler, sözleşme ve anlaşmalarda tanımlanan uygulanabilir bilgi güvenliği kuralları ve yükümlükleri ile uyumlu olması ve uyum ile ilgili bilgi sahibi olma,Kişinin kendi eylemlerinden ve eylemsizliklerinden hesap verebilirliği ve kuruluş ve dış taraflara ait bilgi güvenliğini ya da korumasına yönelik genel sorumlulukları,Temel bilgi güvenliği prosedürleri (bilgi güvenliği ihlal olaylarının raporlanması gibi) ve asgari seviye kontroller (parola güvenliği, kötücül yazılım kontrolü ve temiz masalar gibi),Daha fazla bilgi güvenliği içeren eğitim ve öğretim materyalleri de dâhil olmak üzere bilgi güvenliği konularında daha fazla bilgi ve tavsiye için iletişim noktalarına ve kaynaklara başvurma.