Bilişim Güvenliği Danışmanlığı

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

Bilişim Güvenliği Danışmanlığı

Bilişim Güvenliği danışmanlığı kurumların iç ve dış siber tehditlerden korunmasına yardımcı olarak sistem sürekliliğini ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmadan iletimi/saklanması gibi güvenlik politikalarının uygulanması için danışmanlık hizmetleri sağlar. Bilgi güvenliği danışmanlığı sadece teknik isterlerin karşılanması değil çalışan, müşteri, paydaş, ürün, çözüm vb tüm süreçlerin koordinasyonunu ve birlikte ele alınmasını gerektiren kavramdır.

Bilgi güvenliği danışmalığı günlük rutin işleyiş sırasında güvenlik adına yapılması gerekenleri, saldırı öncesi alınmasını gereken tüm tedbirleri, saldırı anında yapılması gereken aksiyonları ve saldırı sonrası yapılması gereken işlemleri tanımlar.

Bilişim Burada Danışmanlık Hizmetleri, teknik bilgi, beceri ve en önemlisi belirli bir konuda deneyim gerektiren alanlarda çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen, kısa sürede yoğun ve etkin bilgi transferi yapmayı amaçlayan, iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konmasına ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine ihtiyaç duyan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

  • Bilişim Güvenliği Danışmanlığının Önemli Adımları Nelerdir ?

    Hizmet verilecek kurumun varlıklarını analiz etmek ve hangi güvenlik ölçütlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek,kurumun karşı karşıya kalabileceği riskleri belirlemek ve önceliklendirmek,Kurumun sahip olduğu varlıklarına karşı oluşabilecek tehditleri belirlemek,Kurumun varlıklarını korumak için güvenlik protokolleri/kuralları oluşturmak ve güvenlik planları tasarlamak,kurum yetkilileri ile diyalog halinde kalmak, çalışan ve paydaşları güvenlik riskleri ve tedbirleri konusunda güncel tutmak,Güvenlik uzmanlarından oluşan ekibi koordine etmek ve görev paylaşımı yapmak,risk değerlendirme testleri ile olası tehditleri analiz etmek, alınacak aksiyonları belirleyerek riski olabildiğince azaltmak ve bulguları rapor etmek gibi adımları kapsayan zafiyet değerlendirme testleri yapmak olarak gösterilebilir.

  • B&B olarak avantajlarımız neler ?

    Bilişim Burada olarak,güvenli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti çerçevesinde yazılım geliştirme süreçlerinizi güvenli yazılım geliştirme süreçlerine çevirmekte, böylece güvenliği başından itibaren uygulamalarınızın içine inşa etmenize imkan sağlamaktadır.

image