Sistem Danışmanlığı

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work
work

Sistem Danışmanlık Hizmeti

Teknolojinin akıllı ve etkili kullanımı, bir kuruluşun başarısı için hayati önem taşımaktadır. Sorunsuz çalışan sistemler ve elektronik iş süreçleri, rekabet gücünü korumak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyet düzeylerini artırmak için birincil gerekliliktir. Başarılı kuruluşlar, müşteri talep ve beklentilerini karşılamak için internetin ve en son teknolojilerin kullanımını kapsayan tam entegre ve etkileşimli bir e-stratejiye sahip olma beklentisiyle karşı karşıyadır.

Sistem danışmanlığı hizmetimiz, sahip olduğumun mühendis kadromuz ile müşteri tarafında bulunan mevcut sistemin en doğru ve sistematik şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede işlem verimliliği, analiz, planlama ve performans iyileştirmeleri ile sistemin en doğru haliyle şekillendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sistem Danışmanlığı kapsamında hangi hizmetleri vermekteyiz?

 • Sanallaştırma Hizmetleri
 • Kurumun ihtiyaç ve uygulamalarına göre uygun sanallaştırma ortamının belirlenmesi ve bu sanallaştırma ortamı üzerinde en verimli şekilde kullanımın sağlanması B&B tarafından hedeflenilmektedir.
 • Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri
 • B&B yedekleme ve kurtarma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında kurumlara destek vermektedir. Kurum kaynaklarını yormadan en uygun kuralların oluşturulması ve düzenli takibi sağlanmaktadır.
 • Domain Controller Yönetimi
 • BT Yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri varlıklarından kurumsal ağlarda verimli şekilde yönetmektir. B&B Ağdaki kullanıcı yetkilerini, organizasyon şemalarını ve group policy yönetimini en iyi şekilde sizler için yapmaktadır.
 • File Server Yönetimi
 • File Server bir kurumun ortak dosya paylaşım sunucusudur. B&B File Server üzerindeki kullanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, önemli dosyaların audit işlemlerinin yapılması, shadow copy sıkılaştırması, gereksiz dosya ve paylaşımların engellenmesi, çalışan servislerin durumunun gözlemlenmesi, dosya erişim loglarının incelenmesi gibi bir çok işlemi üstlenmektedir ve en iyi şekilde sizler için yapmaktadır.
 • İş Sürekliliği Hizmetleri
 • Afet yönetimi, kritik altyapıları, doğal ve insan kaynaklı felaketler meydana geldiğinde ciddi hasarlardan korunmak için yönetilen ve kullanılan stratejik planlamanızı en uygun şekilde B&B ile oluşturabilirsiniz.
 • Veri Merkezi Hizmetleri
 • B&B artan iş yükü gereksinimlerini desteklemek üzere veri merkezi tasarımınızı ölçeklendirebilir ve esnek olacak şekilde geleceğe hazır hale getirir.