DevOps Danışmanlığı

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work
work

DevOps Nedir ?

DevOps, kurumların ürünleri geleneksel yazılım geliştirme ve altyapı yönetim süreçlerini kullanan kurumlara göre daha hızlı geliştirmesini ve iyileştirmesini sağlayarak, uygulama ve hizmetleri yüksek hızda sunma becerisini artıran kültürel felsefelerin, yöntemlerin ve araçların birleşimidir. Bu hız, kurumların müşterilerine daha iyi hizmet sunmasına ve piyasada daha etkili bir şekilde rekabet etmesine imkan tanır.

DevOps Nasıl Çalışır ?

Bir DevOps modelinde geliştirme ve operasyon ekipleri artık birbirinden kopuk değildir. Bazen bu iki ekip tek bir ekip haline getirilir ve ekipteki mühendisler geliştirme ve testten dağıtım ve operasyona kadar bir uygulamanın yaşam döngüsünün tamamında çalışırken tek bir işlevle kısıtlı olmayan bir dizi beceri edinir.

Bazı DevOps modellerinde kalite güvencesi ve güvenlik ekipleri de uygulamanın yaşam döngüsü boyunca geliştirme ve operasyon ekibiyle daha yakın bir entegrasyon içinde olur. Bir DevOps ekibindeki herkes güvenliğe odaklanıyorsa buna bazen DevSecOps denir.

Bu ekipler, daha önce manuel olarak gerçekleştirilen ve uzun zaman alan süreçleri otomatikleştiren uygulamalar kullanır. Uygulamaları hızlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırıp geliştirmelerine yardımcı olan bir teknoloji yığını ve araçlar kullanırlar. Bu araçlar ayrıca, mühendislerin normalde diğer ekiplerden yardım almasını gerektirecek görevleri (kod dağıtma veya altyapı tedarik etme gibi) bağımsız olarak yapmasına yardımcı olarak ekiplerin hızını daha da artırır.

DevOps Danışmanlığı

DevOps, BT içinde yazılım geliştiricilerle BT Operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla yazılım geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Bu hizmetimizde, DevOps mimarisinin tasarlanması ve işletime alınması, böylelikle geliştirilen yazılımların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması amaçlanır.

Uzman DevOps takımımız ile altyapınızı, uygulama geliştirme süreçlerinizi oluşturup, yönetmek ve izlemek ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Öncelikle doğru DevOps stratejilerini kurguluyoruz. Ortaya konan stratejilere en uygun DevOps çözümlerini ve bu çözümlerin devreye alınması için gereken danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sağlıyoruz.

Danışmanlık modelimiz şu temel adımlardan oluşur:

  • Değerlendirme
  • Planlama
  • İşletim
  • Düzeltme
  • Kalite Ölçümü