IoT Çözümleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work

"Yapay zeka", "makine öğrenmesi", "Endüstri 4.0" gibi kavramlar, günümüzde sadece bilgisayarlar için geçerli olduğu veri alışverişi, analiz ve karar verme gibi konseptlerin başka nesneler için de geçerli olabileceği düşüncesini akla getirdi. Bu sebeple genel bir kavram olan "IoT", yani "Internet of Things" konsepti ortaya atıldı. Amaç, insanların elle ve kontrollü yaptıkları eylemlerin mümkün oldukça çoğunu, yazılım ve elektroniğe devrederek insanların daha farklı işlere zaman ayırabilmelerini, var olan sistemlerin verimliliklerinin sistematik bir şekilde incelenebilmesi yahut kontrol edilebilmesiydi. Bu teknoloji, kendinden önce gelen sanayi devrimlerinin kapasitelerinin mümkün olan en etkin şekilde kullanılabilmesi için; kontrol mekanizmaları, elektronik duyular ve muhakeme yeteneği kazandırması açısından çok önemli bir yere sahiptir.

IoT, yani "Nesnelerin İnterneti" kavramı sayesinde, olabildiğince çok cihaz ve sistem, geliştirilen elektronik araçlar sayesinde, kontrol edilebilmekte, verimlilikleri incelenebilmektedir. Bu, "Endüstri 4.0" gibi sadece endüstriyel bir kavram değil, daha az teknik bilgi sahibi olması beklenen son kullanıcının dahi erişebileceği, hiç değilse kontrol edebileceği sistemleri de içeren bir konsepttir. Öyle ki, bir fabrikayı uzaktan kontrol ederken yaptığınız işlemleri gerçekleştiren cihazlar, birkaç küçük ayar değişikliği ile rahatlıkla evinizi uzaktan kontrol edebilecek hale gelebilir. Böylece IoT, teknik hiçbir şey bilmeyen bir kullanıcı için bile, cihazın bulunduğu yerde kullanıcının elleri, duyusu ve hatta vekili olabilir. Yani kullanıcıya uzaktan kontrol, verileri ve durumları görebilme yeteneklerini sağlayabilir; hatta gerekirse kullanıcıyı bunlarla meşgul etmeyerek, kullanıcının beklediği verimlilik durumlarını sağlayacak kararları kendi başına alabilir. Bu bağlamda örneğin akıllı ev sistemleri, bu teknolojinin henüz olgunlaşmamış, keşif projeleri sayılabilir. Çünkü kullanıcıya kontrol imkanı tanır ancak sistem akıllı değildir, kendi karar veremez.

Günümüzde insanlar kendilerine daha çok zaman ayırabilmek için, işlerinin mümkün olan en büyük kısmını otomatize etmektedir. Böylece hem zamandan tasarruf ederek başka işlerine daha çok zaman ayırabilmekte, hem var olan işlerini daha büyük bir verimlilikle yapabilmektedir. Otomatize, verimliliği ölçülebilir ve akıllı sistemleri getiren IoT kavramı, insanlara hız ve verimlilik sağlar. Bir cihazın çalışmasını yanına gidip açma tuşuna basmak yerine uzaktan sağlayabilmenin yaratacağı zaman kazanç kadar, bu cihazın ne zaman çalışması gerektiğini düşünmek zorunda kalmamanın yaratacağı özgürlük, yavaş yavaş küresel olarak da tercih edilmektedir.