Sistem Odası Kurulumu

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work
work

Sistem Odası Kurulumu

Sistem odası; içinde bulunduğunuz bilişim çağında, neredeyse ihtiyaç duyulan tüm bilgi teknolojilerinin kumanda edildiği, cihazların bağlı bulunduğu Network ağlarının yönetildiği ve kesintisiz elektrik akımının geçtiği alanlardır. Dolayısıyla sistem odaları; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden geniş hacimli ağların karşılanmasından sorumlu olan veri sağlayıcılara kadar oldukça büyük bir sektörü kapsar. Hızla gelişen ve sürekli yenilenen dijital dünyada faaliyetlerinizin aksamadan ve eksiksiz şekilde yürütülmesine olanak tanıyan teknolojik ekipmanlar; gün geçtikçe artan, biriken, indekslenen, depolanan ve muhafaza edilmesi gereken “Büyük veri” kavramının varlığını hakim kılar.

Kesintisiz elektrik enerjisiyle birlikte sürekli aktif pozisyonda bulunan teknolojik cihazların yer aldığı server odası içerisinde bilgisayar, kamera, monitör, ekran, haberleşme cihazları, yedek güç kaynakları, bağlantı elemanları gibi pek çok farklı ekipman bulunur. Bu durumda işletmenizin veri akışındaki yoğunluğa ve artışa bağlı olarak, verilerin iletimi, saklanması, korunması gibi unsurlar hayati önem taşır. Tüm bunların gerçekleşmesi içinse iletişim ağlarının elverişli koşullarda ve yüksek güvenlik altında konumlandırılmasına imkân sunan odaların hazırlanması gerekir. Böylece yüksek ısı, toz, nem, su gibi olumsuz faktörlerin yanı sıra deprem ve yangın türü olumsuzluklar karşısında da emniyet altına alınır.

Sistem Odaları Nasıl Çalışır?

Sistem odaları; network bileşenleri ve bilgisayar tabanlı sistemlerin entegrasyonu ile çalışır. Bu sistemler dahilinde çok parçalı donanımların ve altyapıların kullanılmasından dolayı sistem odası kurulumu sürecinde kullanılan yazılım ve donanımlar sistemin işlerliği açısından önemlidir. Her bir sistem donanımının farklı bir işlevi olduğundan bu donanımların çalışma prensiplerinin de farklılık göstermesi doğaldır. Kurumsal firmaların bilgisayar tabanlı tüm varlıklarının merkezi olarak da nitelendirilen IT odaları, tüm şirket bilgisayarlarının bağlı olduğu ortak bir ağ üzerinden çalışır. Bunun yanı sıra büyük veri tabanı sistemlerinin de entegre olduğu bu sistemler, şirketlere milyonlarca veriyi kontrol etme ve anlamlandırma olanağı da sağlar.

Sistem Odaları Teknik Özellikleri Nelerdir?

Sistem odaları kurulumu kapsamında tercih edilecek donanımların ve sistem bileşenlerinin özelliklerine göre farklı teknik özelliklerden söz etmek mümkündür. Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı IT odaları kapsamında, sistem donanımlarına ek olarak ısı, nem ve toz kontrolü yapan yardımcı donanımlar da tercih edilir. Bu gibi donanımlar sayesinde sistem odasındaki bilgisayar bileşenlerinin kusursuz ve verimli bir şekilde çalışması garanti altına alınmış olur. Tüm bunların yanı sıra, enerji kontrolüne olanak veren yardımcı uygulamalar da sistem verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde farklı sağlayıcılar tarafından üretilen sistem kontrol üniteleri; altyapı dahilinde kullanılan cihazların ve donanımların daha organize bir şekilde kontrol edilmesine de olanak verir.