Belgelendirme Eğitimi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 standardının temel kavramlarını aktarmak,Firmada ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak,Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak temel amacımızdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının temel kavramlarını aktarmak,Firmada ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak,Katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak temel amacımızdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitimimiz amacı;

Kuruluşlarda ISO 27001 standardının iç tarafta yürütülmesi amacı ile katılımcılara, temel uygulama gereklilikleri hakkında bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımı sağlamaktır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak ve eski revizyondan farkını anlamak, firmada ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak, katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişmesini sağlamak temel amacımızdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak,firmada ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak,katılımcılara kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak temel amacımızdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak,Firmada ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak,Katılımcılara kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak temel amacımızdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, işletilmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel kavramlarını aktarmak,Firmada SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak,Katılımcılara kuruluşlarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak temel amacımızdır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Katılımcılara ISO 20000-1 standardına uygun Servis Yönetim Sistemini planlaması, gerçekleştirmesi, işletmesi, izlemesi, gözden geçirmesi, sürekliliğini sağlaması ve iyileştirmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriler kazanılması amaçlanmaktadır.

ISO 19011 Entegre Yönetim Sistemi

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemi’nin yorumlanması,Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim sisteminde iç tetkikçi becerilerini kazanmak,Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin benzerlikleri ve farklılıklarının kavranması,Entegre Yönetim Sistemi İç Denetçisinin rol ve sorumluluklarını anlamak temel amacımızdır.